1710 Förutbetalda hyreskostnader. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18. Kortfristiga placeringar. 1810 Aktier i börsnoterade företag.

8448

Per balansdagen förutbetalda (redan erhållna) intäkter debiteras sedvanligt konto för dessa intäkter och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan …

Bas 13. Konto. Ansvar. 17X. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER (SCB). 176. 21121.

Förutbetald kostnad baskonto

  1. S4 eren jaeger
  2. Livsmedelsbranschen hållbarhet
  3. Vini ekonomikonsult
  4. Dollat till kr
  5. Klarat uppkörningen
  6. Mina antagningspoang
  7. Svenska kurser eskilstuna
  8. 900 8th ave

Motkonto 1618 förutbetald kostnad eller 2718 upplupen. kostnad. 5729 Periodisering datatjänster, utomstatliga. Här bokförs t.ex.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 1710: Förutbetalda hyreskostnader: 1720: Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del: 1730: Förutbetalda försäkringspremier: 1740: Förutbetalda räntekostnader: 1750: Upplupna hyresintäkter: 1760: Upplupna ränteintäkter: 1770: Tillgångar av kostnadsnatur: 1780: Upplupna avtalsintäkter: 1790

Bokföra pensionskostnader och kostnad för pensioner (bokföring med exempel) Pensionskostnader är det verkliga värdet av avsättningar till en pensionsplan som en redovisningsenhet gör baserat på intjänad pension under en redovisningsperiod. En kostnad värderas till det verkliga värdet av förbrukade resurser under en redovisningsperiod baserat på värdet för utgifter.

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1710: Förutbetalda hyreskostnader: 1720: Förutbetalda leasingavgifter: 1730: Förutbetalda försäkringspremier: 1740: Förutbetalda räntekostnader: 1750: Upplupna hyresintäkter: 1760: Upplupna ränteintäkter: 1770: Tillgångar av kostnadsnatur: 1780: Upplupna avtalsintäkter: 1790

Förutbetald kostnad baskonto

Avrundningsdifferensen för resultaträkning placeras på raden Övriga externa kostnader. Förutbetalda kostnader. Förutbetalda kostnader är utgifter som är bokförda och betalda men som inte utgör en kostnad för detta år, det vill säga att det resurser eller tjänster som företaget fick för betalningen är varken förbrukade respektive utnyttjade. Förutbetald kostnad – (kostnad −, tillgång +) Upplupna intäkter – (intäkt +, tillgång +) Upplupna kostnader –(kostnad +, skuld +) Kapitalstruktur. Kapital; Eget kapital; Rörelsekapital, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder; anläggningskapital, anläggningstillgångar minus långfristiga skulder Hem » BAS kontoplan » 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader. 8 Finansiella och andra inkomster/ intäkter och utgifter/kostnader Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter: 1710: Förutbetalda hyreskostnader: 1720: Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del: 1730: Förutbetalda försäkringspremier: 1740: Förutbetalda räntekostnader: 1750: Upplupna hyresintäkter: 1760: Upplupna ränteintäkter: 1770: Tillgångar av kostnadsnatur: 1780: Upplupna avtalsintäkter: 1790 2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner 2920 Upplupna semesterlöner 2940 Upplupna lagstadgade sociala avgifter 2941 Beräknade upplupna sociala avg.

Förutbetald kostnad baskonto

Skulder och kapital. 20 Myndighetskapital. Förutbetalda kostnader. Utgifter som helt eller delvis avser kommande perioder/år men som har bokförts i innevarande period/år. Upplupna bidragsintäkter. 1710, Förutbetalda hyreskostnader.
Holger holst großenwiehe

1800. En förutbetald kostnad/förutbetalda kostnader kallas även för en interimsfordran/interimsfordringar, vilket är ett samlingsnamn för förutbetalda  Upplupen kostnad, även så kallad interimsskuld är den kostnad för en produkt eller tjänst som förbrukats under året men som inte betalats under perioden.

Kontoplan Brf. Tillgångar. 1110. Byggnader. 1790.
Svenska kurser eskilstuna

Förutbetald kostnad baskonto faktabanken
dik fackförbund
polishogskola vaxjo
webbredaktör sökes
full uniform of ips officer
göteborgs universitet organisationsnummer
kronans apotek lediga tjanster

Regler och villkor. När du registrerar dig som medlem på Företagande.se godtar du dessa medlemsvillkor. Du är själv ansvarig för att ditt uppträdande är i enlighet med medlemsvillkoren och gällande svensk lagstiftning.

betalt en hyra för en tremånadersperiod. Då har företaget betalt månad två och tre i förskott. Det går även att säga att företaget har en fordran på hyresvärden.


Merikanto
bonde söker fru sofia erlandsson

1310 Förutbetalda kostnader 205 1350 Upplupna intäkter 205 1390 Övriga interimsfordringar 205 1410 Förskott och innes likvid 220 1412 Förskott slakteri 220 1413 Förskott lantmännen 220 1414 Innes likvider skogsägarf 220 1417 Förskott momspliktigt 220 1419 Övriga fordringar hos anställda 220 1420 Avräkn annan verksamhet 220

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Denna kontogrupp omfattar alla periodavgränsningskonton med debetsaldo, s.k. En kod som anger vem som ska betala bankens avgift för en betalning. Ett gemensamt namn på upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som används  Övriga externa kostnader. 5.

Idrotten BAS-kontoplan. RF IBK ver 3.1 2017-06-1062 7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider 7385 Kostnader för fri bil Se instruktion till konto 5610. 7387 Kostnad för lånedator 7389 Övriga kostnader för förmåner. 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner.

Den upplupna räntekostnaden debiteras t.ex.

1310 Förutbetalda kostnader 205 1350 Upplupna intäkter 205 1390 Övriga interimsfordringar 205 1410 Förskott och innes likvid 220 1412 Förskott slakteri 220 1413 Förskott lantmännen 220 1414 Innes likvider skogsägarf 220 1417 Förskott momspliktigt 220 1419 Övriga fordringar hos anställda 220 1420 Avräkn annan verksamhet 220 2970 Förutbetalda intäkter 7370 2971 Förutbetalda hyresintäkter 7370 2979 Övriga förutbetalda intäkter 7370 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 7370 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer 7370 2995 Skuld inkomna följesedlar 7370 2998 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda … 80 Resultat från andelar i koncernföretag 8010 Utdelning på andelar i koncernföretag 8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 8016 Emissionsinsats, Bokföra förutbetald kostnad (försäkring) enskild firma. Skapad 2013-01-10 15:58 - Senast uppdaterad 8 år sedan. Joakim. Inlägg: 2. 0 gilla. Vad är det som gäller när man ska bokföra en förutbetald försäkring egentligen (enskild firma)?