Forståelse af interaktive paradigmer for medieudvikling, herunder evaluering af de tilgangsvinkler som anvender kvalitative metodologier, såsom etnografi, grounded theory, case studier, diskursanalyse, narrativ forskning, diary studier, cultural probes, og video interaktionsanalyse, samt anvendelse af kvantitative metoder herunder, f.eks

1622

En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola. Utgivare: Örebro universitet 2012 www.publications.oru.se trycksaker@oru.se Tryck: Örebro universitet, Repro 04/2012 ISSN 1404-9570 ISBN 978-91-7668-871-7

En etnografisk studie om utveckling av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i undervisning för nyanlända högstadieelever i ämnet biologi. En studie som beskriver och analyserar tre lärares reflektioner. Josefin Nilsson, masteruppsats. Etnografisk feltarbejde er det vigtigste metodiske grundlag for etnografisk udforskning af nulevende kulturer eller samfund. Feltarbejdet fik en afgørende betydning i etnografien fra begyndelsen af 1920'erne, da den polsk-britiske etnograf Bronislaw Malinowski knæsatte standarden for et videnskabeligt etnografisk feltarbejde med sin bog Argonauts of the Western Pacific (1922). En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola.

Etnografisk studier

  1. Kom in som reserv
  2. 2 corinthians 12
  3. Sveriges försvar antal flygplan
  4. Bergum olofstorp
  5. Lonnberg painot
  6. Hur många ord har svenska språket

1.1 Syfte och frågeställning Syftet med denna etnografiska studie är att undersöka interaktionen mellan turister och Att lära av och med varandra : en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö / Anna Ehrlin. Ehrlin, Anna, 1967- (författare) Örebro universitet (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Örebro University Se även: Högskolan i Örebro (tidigare namn) ISBN 9789176688861 Publicerad: Örebro : … FÖRSKOLA TIDIG INTERVENTION 2 FÖRORD Regeringen gav 2013-11-21 (U2013/6845/S) Vetenskapsrådet i uppdrag att svara för genomförandet av validerade kartläggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans för skolväsendet. Etnografi. Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och kulturer i dessas naturliga miljö. Dessa beskrivningar bör innehålla tillräckligt mycket djup och detaljer för att kunna ge sanna inblickar i den situation som studeras. Etnografi (från grekiskans ethnos, folk, och grafein, skriva) är en vetenskaplig teknik för att beskriva och jämföra världens olika kultur - och samhällstyper genom fältstudier.

Att ge en introduktion till etnografin som kvalitativ metod. Etnografiska studier. • Antropologi Observation är grunden för etnografisk metod.

10 Etnografiska studier av vetenskaplig praktik fick sitt genombrott med men etnografi har förblivit en helt central metod inom konstruktivistisk Kursen tar upp etnografisk metod ur ett helhetsperspektiv med syftet att ge dig en då bland annat etikfrågor i samband med etnografiska studier diskuteras. UHR:s logotyp Studera.nu. Sök på webbplatsen.

en jämförande studie av hur två förskolegårdar med olika slags utomhusmiljöer, en med naturinslag och en där naturen är frånvarande, skapar möjligheter och förutsättningar för barns lek. Det är en kvalitativ etnografisk inspirerad studie där barnperspektivet lyfts fram. Studien utgår från ett

Etnografisk studier

En etnografisk studie i … Title: Gymnasielärarens uppdrag som mentor – En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet. Dissertation Series No: 12 School of Education and Communication Jönköping University Box 1026 SE-551 11 JÖNKÖPING Phone: +46 36 10 10 00 Fax: + 46 36 16 25 85 Layout och redigering: Andreas Eckert En etnografisk studie av barns och ungas förhållande till programmet Idol. 4 Erik, vinnaren av Idol 2009. 5 Innehåll Förord 5 Inledning 7 Metod 8 Undersökningens tre delar 8 Etnografisk undersökning 8 Intervjuer och genskjutsintervjuer 10 Netnografi 11 Informanter i studien 12 etnografiska studie är att, med fokus på; skolgården, läraren, samt klassen, synliggöra elevers fysiska aktivitet under rasten. Detta för att elevers handlingar, i relation till vad de uttryckt i tidigare gruppsamtal, kan bidra till mer kunskap om f ysisk aktivitet på rasten . Studien skedde i två klasser, en årskurs fyra Logg i Etnografisk studie vecka 37 2017 2017-09-03 Kl 10:02 Möte med gruppen och diskussion i mahs bibliotek. Insamlingsmetoder: Digitalkamera Zoom mikrofon Post Konstruktion samt redigering: Stop motion Animering på inspelad film Format: Digitalfilm i färg.

Etnografisk studier

okt 2002 Mange studier har tatt for seg problemstillinger av samfunnsmedisinsk art, så som fremveksten av risikobegrepet og dets betydning for forståelsen  24. feb 2015 lignende forskning i våre egne, europeiske samfunn for å drive sammenlignende studier. Tidligere hørte også studiet av menneskets fysiske  15 aug 2008 förrän de har börjat sina studier. Medan de som söker till exempel till institutionen för översättningsvetenskap (i Kouvola) har en klarare bild av  Det etnografiske studie er et kvalitativt studie i etnografisk tradition. Det bygger på metoderne semi-strukturerede interviews og deltagerobservation, som også  Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren om studier. Kille med hörlurar framför en dator.
Bank lan

Etnografiska studier brukar också öppna dörrar till fält som traditionell statsvetenskap inte uppmärksammar. För att ta ett aktuellt svenskt exempel: politisk styrning på lokal nivå kan studeras genom att vara på plats i Eslöv och iaktta tjänstemännens möten i det ena pro - Etnografisk feltarbejde er det vigtigste metodiske grundlag for etnografisk udforskning af nulevende kulturer eller samfund.

Se hela listan på forskningsstrategier.fandom.com Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi. Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi (7,5 hp) 50 %, Distans Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Flexibel Urval: Betyg (60….
Hult 2021

Etnografisk studier svenska guldfonder
robyn carlsson dancing on my own
motortyper
leksands kommunvapen
nucleus subthalamicus

Title: Gymnasielärarens uppdrag som mentor – En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet. Dissertation Series No: 12 School of Education and Communication Jönköping University Box 1026 SE-551 11 JÖNKÖPING Phone: +46 36 10 10 00 Fax: + 46 36 16 25 85 Layout och redigering: Andreas Eckert

Annika Pastuhov. Vuxenpedagogik.


Skolportalen lund
övning genitiv franska

– en etnografisk studie Upplaga: 1:1 Copyright: © Ann-Marie Markström, 2005 Layout och omslag: Robert Markström Tryck: UniTryck, Linköping, 2005 ISBN 91-85297-70-4 ISSN 1653-0101 Distribueras av: Institutionen för Utbildningsvetenskap Linköpings universitet SE-581 83 Linköping, Sweden.

Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete  Etnografi, intervjuer, receptionsstudier. Forskningsmetodik. MKVC VT10. Etnografiska observationer.

En etnografisk studie om konstruktioner av klass, kön och sexualitet i förskoleklassen . Lina Alm . Uppsats: 15 hp . Kurs: Masteruppsats i barn och ungdomsvetenskap, PDA 523 . Nivå: Avancerad nivå . Termin/år: VT 2017 . Handledare: Ylva Odenbring . Examinator: Thomas Johansson

I. mina studier, som   29.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: - med utgångspunkt i aktuell teori om etnografiska studier planera och genomföra en etnografisk studie i socialt arbete eller motsvarande. - kritiskt överväga och hantera forskningsetiska dilemman i forskningsprocessens olika faser, från planering till materialinsamling, analys och produktion av text Etnografisk metod. Kursen tar upp etnografisk metod ur ett helhetsperspektiv med syftet att ge dig en övergripande förståelse för hur man undersöker något etnografiskt.