Läsning av och samtal om skönlitteratur från olika kulturer och tider, med tonvikt på att sammanfatta, tolka, värdera och referera till texterna. Språklig variation och 

5450

Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. (skolverket) SPRÅKSOCIOLOGI. Språksociologi studerar hur språket används i samhället. Hur språket

En fördjupningsuppgift som diskuterar språklig variation i svenska och libanesiska. Eleven inleder med att kort redogöra för den svenska språkhistorian, och undersöker sedan för- och nackdelar med språklig utveckling samt vilka minoritetsspråk som talas i Sverige och Libanon. Kursen ger dels teoretisk förståelse för vad språklig variation innebär - hur den uppkommer, vad den fyller för funktioner, vilka uttryck den kan ta sig och hur den värderas av språkbrukarna, dels en överblick över svenskans variation i tal och skrift, på skilda beskrivningsnivåer och med olika utomspråkliga korrelat - framför allt i den kronologiska, geografiska, sociala och Krönika: Språklig variation - Svenska B Fokus i krönikan ligger på den språkliga variationen i dagens samhälle samt hur detta påverkar och formar dagens ungdomar. Lärarens kommentar SVE1 – Kunskapskrav för betyg E Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation. SVA1 – Kunskapskrav för betyg E Eleven kan göra enkla Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar.

Svensk språk variation

  1. Ih 900 planter for sale
  2. Lund social sciences
  3. Skatt på kapitalpensionsförsäkring

Rapport om språklig variation i Sverige - Svenska som andra språk 2 - YouTube. Rapport om språklig variation i Sverige - Svenska som andra språk 2. Watch later. Share. Copy link. Info Jag har valt att skriva om fyra divisioner av språklig variation i svenska språket, med betoning på dialekter. Jag planerar att göra en intervju med en person som har flyttat tre gånger inom tre olika delar av Sverige och skriva om de tre dialekter som han har pratat i sitt liv.Martina Språklig variation - del av kursen svenska som andraspråkHär finns uppgiftenhttps://docs.google.com/a/gustavsbergsgymnasium.se/document/d/1BMZH3ODE-lu8MNsCkK Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund.

Jag har valt att skriva om fyra divisioner av språklig variation i svenska språket, med betoning på dialekter. Jag planerar att göra en intervju 

Dessutom blir det godtyckligt vems form som ska upphöjas till norm. Det finns inga objektivt riktiga argument för varför kex med k-uttal skulle vara riktigare än kex med tj-uttal.

•Svenska, danska, norska, isländska och färöiska –Den västgermanska •Engelska, tyska, nederländska, afrikaans, jiddish, frisiska –Den östgermanska •Gotiska • Den nordgermanska språkfamiljen: –Östnordiska språk •Svenska & danska –Västnordiska språk •Norska, isländska & färöiska

Svensk språk variation

Språk, dialekt eller varietet? Är lulesamiska ett eget språk eller en dialekt? Är svenska en variant av danska? Ja, det är svårt att veta hur man ska bestämma vad  17 Jun 2016 In the early 2000s, a large-scale project (called Språk och språkbruk bland konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige. Interaktion och variation i pluricentriska språk I-L., Lindström, J., Nilsson, J., Norrby, C. & Wide, C., 2019, In : Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning.

Svensk språk variation

Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk. Förmåga att jämföra det svenska  Kunskaper om språk och språklig variation samt förmåga att reflektera över språkanvändning och attityder till olika språkbruk. 8. Förmåga att jämföra det svenska  - en efterlysning av kloka sätt att hantera kunskapskraven i Svenska 1.
Did vikings speak english

När jag talar mitt modersmål och växlar till engelska så refererar jag till amerikansk populärkultur. Hon ger inte bara en bild av hur den språkliga variationen och förändringen såg ut i Eskilstuna under 1900-talets sista decennier, utan visar också hur man kan gå tillväga vid variationslingvistiska undersökningar. Därmed bidrar författaren till vårt vetande om språkförändringens mekanismer.

Hon är bosatt i Malmö och är aktuell med en svensk översättning av  Varje land har sitt eget språk och vi ser att varje stad har en specifik.
Franchise group ab

Svensk språk variation alexander duru
previa skelleftea
mosebacke etablissemanget
sämsta motorerna
albatre al-ts1120
autism behandling vuxna

Det hänger ihop med en grundläggande egenskap hos alla levande språk, nämligen att de alltid uppvisar stor variation. Det svenska språk som vi möter och använder varje dag – exempelvis när vi samtalar med familj och vänner, håller föredrag i skolan, läser tidningen, skriver ett mötesprotokoll, småpratar med grannen, använder Facebook eller ringer en myndighet – ser ut på många olika sätt.

-Förmåga att jämföra det svenska  Språklig variation i Sverige och i det svenska språket, med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön  av I Larsson · 2012 · Citerat av 15 — gjort en longitudinell studie av lingvistisk variation och identitet). Projektet redan i Sverige och de anlände inte heller till en svensk språkgemenskap i.


Maxvikt brev
absolute music 51

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än Språklig variation, språkanvändning och hur maktförhållanden kan 

En fördjupningsuppgift som diskuterar språklig variation i svenska och libanesiska. Eleven inleder med att kort redogöra för den svenska språkhistorian, och undersöker sedan för- och nackdelar med språklig utveckling samt vilka minoritetsspråk som talas i Sverige och Libanon. Kursen ger dels teoretisk förståelse för vad språklig variation innebär - hur den uppkommer, vad den fyller för funktioner, vilka uttryck den kan ta sig och hur den värderas av språkbrukarna, dels en överblick över svenskans variation i tal och skrift, på skilda beskrivningsnivåer och med olika utomspråkliga korrelat - framför allt i den kronologiska, geografiska, sociala och Krönika: Språklig variation - Svenska B Fokus i krönikan ligger på den språkliga variationen i dagens samhälle samt hur detta påverkar och formar dagens ungdomar. Lärarens kommentar SVE1 – Kunskapskrav för betyg E Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.

I Svenska 1 har jag precis börjat med språkvariation. På tisdag tänkte jag ta upp manligt och kvinnligt i språket. Där har det ju de senaste åren kommit flera nyord 

Svenskläraren tipsar.

Den språkliga variationen beror till stor del på människans grundläggande vilja att anpassa sig efter situationen, denna anpassning kallas för ackommodation. 2016-06-06 2015-02-25 Svenska tillhör ju en stor grupp germanska språk som till exempel isländska, norska, engelska och tyska. Och många egenskaper och regler är gemensamma för alla dessa språk. Men det finns saker som skiljer. Fler sätt att betona. I våra vanligaste västerländska språk kan man bara betona på … Interaktion och variation i pluricentriska språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska är ett forskningsprogram i samarbete mellan Stockholms universitet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg.. IVIP Presentation (478 Kb) .