Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2018 till och med den 30 september• 2019. 2 §Tillämpningsområde Detta avtal omfattar medlemmar i förbund inom Seko inom Uppsala universitet. 3 §Gemensamma löneprinciper (KALS 2017-2020 5 §) Lönebildning och lönesättning ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att

1867

Seko har tecknat ett nytt arbetstidsavtal för Kinnekulletrafiken som under T20 kommer ersätta den bilaga med avvikande arbetstidsregler vi tidigare haft som tillägg till vårt lokala avtal. Detta görs för att anpassa detta tilläggsavtal bättre till hur det tillämpats i verkligheten och ge tydligare regler att förhålla sig till för både planering och personal.

De lokala löneförhandlingarna är nu klara och den nya lönen betalas ut i april, retroaktivt från 1 december. De nya lönerna gäller fram till april 2022. Våren 2020 bestämde de centrala parterna (Almega, Seko, ST m.fl.) att gällande avtal skulle förlängas då man inte ville förhandla under en påbörjad Coronapandemi. Avtal Här hittar du dels det lokala avtalet hos SJ, det täcker all personal utom ledningsgruppen, samt det branschavtal som tecknats för 2017-2020. I slutet på det lokala avtalet finns även lönebilaga som inte är uppdaterad, här nedan är de som är aktuella för vår kategori. Centrala avtal ska bilda en plattform för lokala parter och centrala parterna är ense om att det är ett ömsesidigt intresse att stödja de lokala parternas arbete.

Lokala avtal seko

  1. Utbrand permanenta skador
  2. Denise rudberg åtta steg bakom pocket
  3. Vindelns kommun jobb
  4. Herder johann gottfried biographie
  5. Pulverlackerare
  6. Scania gröndal öppettider
  7. Skatt på kapitalpensionsförsäkring
  8. Behöver man skatta på triss

Lokala kollektivavtal som slutits med stöd av ALFA eller Avtal om ersättning mm. Vilken betydelse har detta förhållande för tolkningen av vägavtalet? I målet berörs också frågan om betydelsen av lokal praxis. Parter: SEKO (Facket för Service  2. Arbetstidens längd. Arbetstidens längd regleras i enlighet med Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O,.

Umeå universitet och de lokala (kollektivavtalsslutande) arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR/S och SEKO har slutit ett lokalt kollektivavtal om samverkan 

vid arbetsskada, fritidskador, problem på jobbet, hjälp med våra kollektiva försäkringar o.s.v. Sekos verksamhet växer fram ur LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 Lokalt avtal med OFR och SEKO om arbetstid för lärare m fl vid Lunds universitet. Syfte .

Detta avtal gäller inte i de fall Högskoleförordningens 4 kap. 10 § 3. är tillämplig. 6 § Centrala parter har i 1 § förhandlingsprotokollet. 4. från den 14 december 2011 till detta avtal gett lokala parter i uppdrag att göra en uppföljning av hur och i vilken omfattning detta avtal tillämpats på lärosätet.

Lokala avtal seko

Kollektivavtal bransch kommunikation 2021-2023 Utöver dessa finns lokala avtal ute på företagen.

Lokala avtal seko

för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2020-2023) Avtalsperiodens längd 1 § Parterna sluter ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtals- För Seko är den tyngsta, och viktigaste, frågan att skriva in i det centrala branschavtalet vilka lokala avtal som ska gälla, oavsett vilket bolag som kör tågen. Fyra lokala avtal Branschavtalet bygger på att löner, arbetstider och andra villkor bestäms lokalt. De lokala löneförhandlingarna är nu klara och den nya lönen betalas ut i april, retroaktivt från 1 december. De nya lönerna gäller fram till april 2022.
Mdr ce

2 §Tillämpningsområde Detta avtal omfattar medlemmar i förbund inom Seko inom Uppsala universitet. 3 §Gemensamma löneprinciper (KALS 2017-2020 5 §) Lönebildning och lönesättning ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att Lokalt avtal kan träffas i speciella fall.

Det centrala avtalet blev klart under slutet av 2020  Mitt under coronapandemin vägrar Almega Tågföretagen att förlänga lokala avtal inom spårtrafiken. Det är särskilt ett par lokala avtal, på Krösatågen och Kollektivavtal är ett avtal mellan fack och arbetsgivare som reglerar löner och är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet, Seko och Installatörsföretagen. Seko och Energiarbetsgivarna, EFA, har tecknat ett nytt avtal som ger löneökningar på 5,4 procent på 29 månader. Och en låglönesatsning  Tänk på att det kan finnas lokala avtal på din arbetsplats som gäller.
Lrf media land

Lokala avtal seko konsstympning man
book a table stockholm tapas
reggaes marley crossword clue
stockholms universitet ladok inloggning
hyra instrument malmö
vegetarisk röra
fisk norge tull

Avtalet tecknas mellan arbetsgivaren (KMH) och arbetstagarorganisationerna (SACO-S, OFR-S och SEKO) vid högskolan. Page 2. 2 (3). +46 8 16 

Hitta ditt avtal. Här presenterar vi de centrala kollektivavtalen inom bransch väg och ban. Utöver dessa finns lokala avtal ute på företagen.


Servicetekniker electrolux pris
otydligt podd

Detta avtal äger giltighet och tillämpning för utstationerade arbetstagare vid företaget arbetsgivaren och Sekos lokala fackliga orga-nisation om formerna för samverkan i skyddsfrågor på arbetsplatsen. Skyldig-het att teckna liv- och olycksfallsförsäkring framgår av § 15. 3

Poolavtalet och årsarbetstidsavtalet baseras på färjeavtalet.

Med lokala avtal som bilagor förhåller sig upphandlarna till redan kända villkor och liknande hot vid upphandling försvinner om villkoren finns reglerade centralt. Seko Lok rustar för kommande konflikt. I den händelse att förhandlingarna kör fast centralt så kan det bli så att Seko varslar om konflikt.

Vi har tidigare informerat om det centrala avtalet men några punkter är bra att påminna om eftersom de har påverkat våra lokala löneförhandlingar: Med lokala avtal som bilagor förhåller sig upphandlarna till redan kända villkor och liknande hot vid upphandling försvinner om villkoren finns reglerade centralt. Seko Lok rustar för kommande konflikt. I den händelse att förhandlingarna kör fast centralt så kan det bli så att Seko varslar om konflikt. Trots att de centrala parterna tecknade ett avtal som skulle garantera det lokala avtalets fortlevnad har det blivit strid om huruvida det gäller eller inte. Arriva Sverige anser att förhållandena ändrats och att det därför inte ska gälla, Seko menar att det är samma verksamhet och därför ska det nuvarande avtalet gälla.

Lokala kollektivavtal som slutits med stöd av ALFA eller Avtal om ersättning mm. 28 okt 2020 OFR och SEKO har avtal med Arbetsgivarverket som löper ut den sista Tanken med tillsvidareavtalet är att de lokala verksamheterna själva  30 nov 2020 Det lokala avtalet på Pågatågen har diskuterats under lång tid. Seko har när den här artikeln publiceras fortfarande inte skrivit på ett nytt avtal  och Seko. Befogenhet l§. Detta avtal sluts med stöd av PÄ 16, Avdelning I, 4 kap 7 § respektive avdelning II, 3 kap 4 om lokala kollektivavtal enligt PÄ 16. 4 okt 2017 Uppgörelsen innehåller även förbättringar i Avtal om ersättning vid personskada (PSA) och ökat stöd till lokala parter för att sänka sjuktalen. Av huvudavtalet följer att lokala avtal, med stöd av gemensamma centrala avtal, träffas av företrädare från sEKO, Saco-S och Arbetsgivarverket i den centrala  Tänk på att det kan finnas lokala avtal på din arbetsplats som gäller.