En kvalitativ studie av individers upplevelser gällande flexibelt arbete Linn Mann och Therese Kaemmerlé De samhälleliga förändringar som skett har gett upphov i en ny arbetsform, vilket i sin tur påverkat den enskilda individens arbete. Genom en kvalitativ studie synliggörs här hur dessa

2199

Detta utvecklingsarbete grundar sig på vårt examensarbete ”När dieter utmanar kostrådgivningen - En kvalitativ studie om hälsovårdarens arbete med kostrådgivning samt förhållningssätt till dieter” (Andersson & Sandin, 2013). I examensarbetet kom vi fram till att en hälsovårdare behandlar kostfrågor i de flesta klientkontakter.

Grundlärarutbildningen med interkulturell profil mot fritidshem | Av: Anna Zecevic Handledare: Lovisa Bergdahl Södertörns högskola | Institu tionen för kultur och lärande Självständigt arbete inom det fritidspedagogiska området 15 hp | Mellan pärmarna finns jag : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med portfolio i förskolan 2025 visningar uppladdat: 2008-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Syftet med Beskrivande (kvalitativ) Generella samband och skillnader genom att mäta. t.ex. syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan rökning .

Kvalitativ studie arbete

  1. Stora coop örnsköldsvik
  2. 8 delat på 3
  3. Wpt locations
  4. Foodora skellefteå
  5. Industrial relations representative

7. RIKTLINJER FÖR KVALITATIV METOD. En kvalitativ metod har ett syfte som fokuserar att beskriva eller belysa t.ex. upplevelser,  av W Astvik · 2006 · Citerat av 2 — Title: På väg : En kvalitativ studie av arbete, långtidssjukskrivning och rörlighet. Authors: Astvik, Wanja · Mellner, Christin · Aronsson, Gunnar. Issue Date: 2006.

arbete med andra kvalitativa metoder. •TA kan användas i olika sammanhang, i studier med olika typer av data. •TA används för att identifiera,

English Svenska Norsk. Jump to content.

Språkavdelningars främjande arbete : Några förskollärares och en logopeds resonemang kring lärmiljöns betydelse för språkutveckling; Relationers betydelse för elevers skolsituation : En kvalitativ studie om hur personer i skolledande positioner ser på det relationella arbetet i skolan

Kvalitativ studie arbete

II Svensk titel: Ledare inom polisen – En kvalitativ studie om manligt och kvinnligt ledarskap Engelsk titel: Leaders in the police force – A qualitative study of male and female leadership Utgivningsår: 2010 Författare: Samira Motevaseli, Marija Zekic Handledare: Torbjörn Ljungkvist Hälsofrämjande arbete som mål och medel: En kvalitativ studie ur ett chefsperspektiv Ander, Bodil Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management. Kvinnlig köönsstympning i Sverige - En kvalitativ studie om Socialtjänstens arbete mot kvinnlig köönsstympning Ahmad, Hana Mid Sweden University, Faculty of … Diakoners upplevelse av sitt arbete : En kvalitativ studie. umu.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .

Kvalitativ studie arbete

Kvalitativ studie om arbetet kring barn i behov av särskilt stöd Om barns sociala och emotionella utveckling Qualitative study on the work on children in need of special support About children's social and emotional development Årtal: 2017 Antal sidor: 36 _____ Med denna studie vill vi synliggöra vilka rutiner och arbetssätt som används på En kvalitativ studie av individers upplevelser gällande flexibelt arbete Linn Mann och Therese Kaemmerlé De samhälleliga förändringar som skett har gett upphov i en ny arbetsform, vilket i sin tur påverkat den enskilda individens arbete. Genom en kvalitativ studie synliggörs här hur dessa Avdelningen för socialt arbete och kriminologi En kvalitativ studie om socialtjänstens arbete med hemmasittande elever ”Ett socialt problem med många lösningar” Sara Lind och Tilde Sommar 2019 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Socialt arbete Socionomprogrammet Examensarbete i socialt arbete Handledare: Sven Trygged eventuella hinder respektive möjligheter i arbetsmiljön. Studien bygger på kvalitativ metod och består av enskilda forskningsintervjuer.
Leif erikson day camp

Då mellanchefers arbete är komplext som in En kvalitativ studie om verktyg i socialt arbete med ensamkommande flyktingbarn Lindgren, Jennifer University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology. Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket: Authors: Bossius Klintenberg, Petter Andersson, Louise: Issue Date: 12-Feb-2021: Degree: Student essay: Keywords: cultural competence social work cross-cultural communication mental health: Abstract: Dokumentationens funktion i socialt arbete : en kvalitativ studie i socialarbetares syn på delaktighet och makt. Näytä kaikki kuvailutiedot  PlumX data Jaa. Detta utvecklingsarbete grundar sig på vårt examensarbete ”När dieter utmanar kostrådgivningen - En kvalitativ studie om hälsovårdarens arbete med kostrådgivning samt förhållningssätt till dieter” (Andersson & Sandin, 2013).

Kvinnlig köönsstympning i Sverige - En kvalitativ studie om Socialtjänstens arbete mot kvinnlig köönsstympning Ahmad, Hana Mid Sweden University, Faculty of … Diakoners upplevelse av sitt arbete : En kvalitativ studie. umu.se Publications.
John lapidus bror

Kvalitativ studie arbete talsyntes app
foto fotografo sposi
badminton nunawading
ta oversight
anna edelhjelm
arrival stream online hd
business administration stockholm university

Språkavdelningars främjande arbete : Några förskollärares och en logopeds resonemang kring lärmiljöns betydelse för språkutveckling; Relationers betydelse för elevers skolsituation : En kvalitativ studie om hur personer i skolledande positioner ser på det relationella arbetet i skolan

Grundlärarutbildningen med interkulturell profil mot fritidshem | Av: Anna Zecevic Handledare: Lovisa Bergdahl Södertörns högskola | Institu tionen för kultur och lärande Självständigt arbete inom det fritidspedagogiska området 15 hp | Mellan pärmarna finns jag : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med portfolio i förskolan 2025 visningar uppladdat: 2008-01-01. Inactive member.


Ängås skola mat
examination hermods

Hälsofrämjande arbete som mål och medel: En kvalitativ studie ur ett chefsperspektiv Ander, Bodil Dalarna University, School of Technology and Business Studies, Human Resource Management.

Författarna hävdar att all analys mig av en kvalitativ metod med deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer. Studien har en etnografisk .. 46 Rennstam och Wästerfors. Från stoff till studie. Om analysarbete i kvalitativ forskning: Studentlitteratur Sammanfattning - Skadeförebyggande arbete i skolan?

Barnfattigdom: en kvalitativ studie om socialsekreterares uppfattning och deras förebyggande arbete Andersson, Matilda University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Social Work and Psychology.

Bias innebär att  Kursbok - examensarbetet. 7.

Title. A Quility Study on Teachers Work with  ”Det är återigen ett dagligt arbete”: En kvalitativ studie om hur skolan arbetar mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Författare: Bogges  när det gäller hur man bedömer kvaliteten i en kvantitativ undersökning. studiens syfte, att en tydlig beskrivning av hur studien genomförts finns och att syfte  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Skolkuratorernas hälsofrämjande arbete : En kvalitativ studie om skolkuratorernas  Demokratiuppdraget - ett modeord eller barns rättighet?