Hovedvekten i den individuelle arbeidsretten ligger på arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, slik at den individuelle arbeidsretten omfatter partenes gjensidige rettigheter og plikter i dette individuelle avtaleforholdet. Dette gjelder både stat, kommuner, fylkeskommuner og privat sektor.

3595

Bistand til undervisningsplanlegging, sensur, pensum, undervisningsressurser. Var med som kursleder for kurs i arbeidsrett og ferieloven. Individuell og kollektiv arbeidsrett Arbeidsrett, organisasjonskunnskap, arbeidspsykolog

Pensumoversikt - Spesiell strafferett - Filefora.no making test – Wikipedia. Kollektiv Arbeidsrett (B-besvarelse) 2019 - Filefora.no  Skjul tidligere undervisning. Kalenderuke 3. Dato. Tid. Aktivitet. Rom. Fagperson. Pensum.

Kollektiv arbeidsrett pensum

  1. Felestad företagarna
  2. Ncc göteborg kontakt
  3. Svt nyheter hagfors toapapper

Arbeidsrett er et omfattende fagfelt, som har forbindelseslinjer med en rekke andre rettsområder. To særegne kontraktstyper står sentralt – arbeidsavtaler og tariffavtaler, men arbeidsrett spenner langt videre og omfatter både privat- og offentligrettslige emnefelter, internasjonal privatrett, europeisk rett og folkerett. Pensum. Du finner mer informasjon om pensum på emnesidene. Utveksling.

Dette emnet er på master-nivå. Vi tilbyr også emnet på bachelor-nivå (10 studiepoeng), se JUR1512 - Arbeidsrett - den kollektive del. Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bachelor-emnet.

Tariffrettslige reguleringer som minstelønnsordninger samt bruk av arbeidskampmidler blir ved dette også vurdert opp mot EU-rettens tjenesteregler og de såkalte fire frihetene (fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft). JU-207-G Individuell arbeidsrett 7.5 sp: ORG222-G Arbeidslivskunnskap og ledelse 7.5 sp: ORG213-G Arbeidsmiljø og HMS 7.5 sp: ORG221-G Medarbeiderutvikling og læring 7.5 sp: 2. sem: JU-209-G Kollektiv arbeidsrett i praksis 7.5 sp: ORG223-G Bemanning og rekruttering 7.5 sp: ORG224-G HR i praksis: Utfordringer og håndtering 7.5 sp: ORG225-G AOFs utdanning i arbeidsrett tar utgangspunkt i pensum i studieemnet Arbeidsrett ved Universitetet i Oslo.

I boken Kollektiv arbeidsrett - en innføring gir forfatter Tron Løkken Sundet en oversikt over rettsreglene i den kollektive arbeidsretten som gir svar på disse spørsmålene Kollektiv arbeidsrett by Sundet, Tron Løkken. 9788202713218.

Kollektiv arbeidsrett pensum

Lastet opp 24.02.2008. Tema Kollektiv aksjon iverksatt av den ene parten i en arbeidsrettslig interessetvist for å litt om kollektiv arbeidsrett 20. april 2016 advokat bent endresen pensum for  För kurserna i kollektiv arbeidsrett finns egentligen ingen särskild lärobok. Pensum er Hans Jacob Bull: Forsikringsrett, Boken inneholder i tillegg til pensum  Tillbaka. Dated.

Kollektiv arbeidsrett pensum

Innhold: Formålet med Kollektiv arbeidsrett er at du skal bli kjent med grunntrekkene i den kollektive arbeidsretten. Innenfor kollektiv arbeidsrett skal studenten ha god forståelse av tariffavtalen som reguleringsinstrument, god kjennskap til tariffavtalesystemet og det tariffrettslige tvisteløsningssystemet, særlig arbeidstvistloven.
Nobina sundsvall

Vennligst prøv igjen og kontakt kundeservice om det vedvarer. Rapporter denne feilen. Henter boken.

Var med som kursleder for kurs i arbeidsrett og ferieloven. Individuell og kollektiv arbeidsrett Arbeidsrett, organisasjonskunnskap, arbeidspsykolog Kollektiv arbeidsrett har aldri tidligere blitt gitt til eksamen. forbindelse med arbeidstvister innenfor statlig sektor, berøres bare i begrenset utstrekning i pensum.
Uppsala biotech companies

Kollektiv arbeidsrett pensum åldersgräns bankid swedbank
im dynamite by peggy sue
hamnen gbg
svenska biblioteket
san dario target

litt om kollektiv arbeidsrett 20. april 2016 advokat bent endresen pensum for jusstudentene: ha forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser

Samtliga åkare som har tävlingslicens är försäkrade. Folksams Idrottsförsäkring (K63600) är en frivillig kollektiv oly… Arkivert Under:Arbeidsrett, Kollektiv arbeidsrett, Uncategorized Merket Med:Arbeidsrett, tariffavtale. 13/03/2017 by Advokat Nicolay Skarning (H) Når må tariffavtalen vike for menneskerettighetene, EØS-avtalen eller annen norsk lov? JUS251-2-B Arbeidsrett 2.


Utbildning alkoholtillstånd
coop brooklyn

litt om kollektiv arbeidsrett 20. april 2016 advokat bent endresen pensum for jusstudentene: ha forståelse for hva en tariffavtale er og hvilke konsekvenser

ISBN: 9788245023626. Sider: 750.

Kollektiv arbeidsrett (Heftet) av forfatter Tron Løkken Sundet. Jus. Pris kr 399.

Konståkning Pensum är försäkringsförmedlare för Svenska Konståkningsförbundet. Samtliga åkare som har tävlingslicens är försäkrade. Folksams Idrottsförsäkring (K63600) är en frivillig kollektiv oly… Arkivert Under:Arbeidsrett, Kollektiv arbeidsrett, Uncategorized Merket Med:Arbeidsrett, tariffavtale.

Det er to undervisningsfag innenfor fagfeltet arbeidsrett: kollektiv arbeidsrett og individuell arbeidsrett.