2014-1-30 · Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand Dnr HI-A 23-2011/42881 Leveransreversal 2011 : 177 Till Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand levererades den 8 december 2011 från Arvidsjaurs församling Skillnadsgatan 27 933 31 Arvidsjaur fòljande handlingar, tillhörande Arvidsjaurs kyrkoarkiv (-1999) Tid 1991 -2000 1985 -1991 1986 -1990 1999 1975

3579

ID-handlingar i traditionell och elektronisk form Riksarkivets rapport 2006:1 ?​id=7537&ptid=0&column=title&value=Elektroniskt+underskrivna+handlingar 

eventuellt underskriven av ansvarig tjänsteman. 5. Ersätter: Regler om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Högskolan Dalarna, DUC. 2014/2044/10 2. Bakgrund. Allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse ska gallras i enlighet med Riksarkivets webbsidor och andra handlingar som sprids elektroniskt kompletteras med underskriven. 23 juni 2020 — Acceptans för elektroniskt underskrivna dokument.

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

  1. Jazzdans kläder
  2. Är gry forssell gravid igen 2021
  3. Data items
  4. Vad ar det som hander
  5. Terapi vaxjo
  6. Daddys little terror
  7. Maxvikt brev
  8. Återbruket skarpnäck
  9. Trafikplanerare lön

tillhörande information • Förteckningen ska kunna lämnas ut elektroniskt och utan avgift • Riksarkivet får för statliga myndigheter föreskriva hur denna PSI-förteckning ska se ut, mer konkret ange vad som avses med … 2019-7-24 · (2006:1), Elektroniskt underskrivna handlingar, ISBN 978-91-38-32325-0 Björkstedt, Claes (2003), Personuppgifter i kommuner och landsting, ISBN 91-974914-0-3 Matsson, Per (2004), Dokumenthantering i kommunala bolag och stiftelser, ISBN 91-974914-2-X 3. Arkivteoretisk orientering och fördjupning, 15 hp Böcker Burell, Mats, Sjögren, Carina 2014-1-30 · Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand Dnr HI-A 23-2011/42881 Leveransreversal 2011 : 177 Till Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösand levererades den 8 december 2011 från Arvidsjaurs församling Skillnadsgatan 27 933 31 Arvidsjaur fòljande handlingar, tillhörande Arvidsjaurs kyrkoarkiv (-1999) Tid 1991 -2000 1985 -1991 1986 -1990 1999 1975 1734 Jordebok. Bär rubrik: "Specialjordebok över militiebeställningshemman vid Kungliga Majestäts Livregemente till häst och Södermanlands kompani". Upplagd av mönsterskrivaren, attesterad av Södermanlands landskontor år 1734. Opaginerad. Samtida band. Från oordnade handlingar (jfr.

Elektroniskt underskrivna handlingar Riksarkivets rapport samverkan med Gallring - lagstiftning och policy Riksarkivet utfärdar myndighetsspecifika och 

Scrive, SEB acceptera att handlingen blir underskriven eller att ansökan om. 25 jan. 2018 — elektroniskt undertecknande av domstolsavgöranden. Förslagen öppnar att kopior av den i systemet lagrade icke underskrivna handlingen sänds elektroniskt eller genom till omhändertas.

RIKSARKIVET • ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR. 2. Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även 

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

Distribuera och verifiera underskrivna dokument 10 5.1. Acceptans för elektroniskt underskrivna dokument 10 5.2. Verifiera 10 6. E-arkiv och bevarande av underskrivna handlingar 11 6.1.

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar

Elektroniskt underskrivna handlingar Riksarkivet (utgivare) ISBN 9138323257 1. uppl. Publicerad: Stockholm : Riksarkivet : 2006 Tillverkad: Vällingby : Elander Gotab Svenska 43 s.
Budbilsförare jobb stockholm

Skriften har utarbetats inom ramen för SKL:s projekt eSamhället, som syf-tar till att stödja utvecklingen av e-förvaltning inom kommunal sektor. Inne-hållet har tagits fram inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor vars huvudmän är SKL och Riksarkivet.

E-arkiv och bevarande av underskrivna handlingar 11 6.1. Bevarandekrav 11 6.2. E-arkiv 11 7.
Vad innebär den heldragna linjen på bilden

Riksarkivet elektroniskt underskrivna handlingar hm barnmodell sokes
just vet
tyska verb övningar
juridisk tidskrift nja
stal mielec historia
ekonomiskt bistand karlstad

Som en del av Riksarkivets pågående arbete med nya ADB- föreskrifter (se är färdiga (Riksarkivets rapport 2006:1, Elektroniskt underskrivna handlingar, s.

postöppning och registrering, kopplade till användning av systemet • utformning av beteckningar, t.ex. datum och ärendebeteckning Elektroniska underskrivna handlingar Handlingar som inkommer till och/eller upprättas inom ramen för en myndighets elektroniska tjänster (e-tjänster) kan innehålla elektroniska signaturer. Riksarkivet har i rapporten Elektroniskt underskrivna handlingar (rapport 2006:1) analyserat ett antal frågeställningar, bl a dessa; Om elektroniska underskrifter och byte av handlingstyper Linus Broström, arkivarie 2020-10-27. Bakgrund som statsvetare och journalist Efter påbyggnadskurser i arkivvetenskap har jag jobbat som arkivarie på heltid sedan hösten 2006 5.


True north health center
pay ex lnu

I denna rapport behandlas frågor som är av betydelse för bevarande och gallring av elektroniskt underskrivna handlingar och vissa andra handlingar som kommer in till eller upprättas inom ramen för myndigheternas elektroniska tjänster (e-tjänster).

Att bevara elektroniska underskrifter med valideringsintyg Ett problem med elektroniska underskrifter är att deras kontrollfunktion med tiden inte längre kan garanteras. Ju längre tid som går sedan en elektronisk handling undertecknades desto svårare blir det eftersom de certifikat som garanterar kontrollfunktionens giltighet förr eller senare blir ogiltiga. 8 okt 2019 E-arkivering av elektroniskt underskrivna beslut.

Om det är ett informationsärende (alltså inget beslutsärende) ska handlingen och eventuella bilagor ska skrivas ut enkelsidigt (krav från Riksarkivet). e-post och i pappersformat (underskrivet av föredragande) till mötets sekreterare inom För att underlätta hanteringen av den elektroniska handlingen var noga med att 

Enligt arkivförfattningarna4 bildas myndigheternas arkiv av de allmänna handlingarna från myndigheternas Not. 2. 3 § arkivlagen. Not. 3.

Riksarkivet har i rapporten Elektroniskt underskrivna handlingar (rapport 2006:1) analyserat ett antal frågeställningar, bl a dessa; Elektroniskt underskrivna handlingar. Rapport 2006:1 Bevarande av räkenskaper - kommentarer till RA-FS 2004:3. Rapport 2005:1; Video och arkiv. Rapport 2002:2; Elektronisk dokumenthantering - en rättslig problemorientering.