Skolor och förskolor ska vara trygga platser för barn och elever. De ska vara fria från diskriminering och kränkande behandling. Varje skola har en plan där man kan läsa mer om hur skolan arbetar för att förebygga diskriminering och kränkande behandling av olika slag.

7160

Faktaundersökning grundkurs (steg 1). Faktaundersökning grundkurs, lär dig en metod att hantera mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling/Likabehandlingsplan Upprättad 2017-08-08 Skolans vision Vår vision är att alla elever, vårdnadshavare och all personal i vår verksamhet känner sig trygga samt vågar, och tillåts, att vara sig själva. På Änggårdsskolan får ingen utsättas för mobbning, diskriminering eller behandling till sin e-post-adress samt information om var skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling finns att läsa via andra kanaler (Teams -info till elev och vårdnadshavare samt Motala kommuns hemsida – Södra skolan 7-9). Plan mot kränkande behandling och diskriminering 3 Vision 3 S kol a ns na m n 3 V e rks a m he t (A l l a ve rks a m he t e r s om om fa t t a s a v pl a ne n) 3 L ä s å r 3 A ns va ri g (R e kt or) 3 K om m uni ka t i on oc h föra nkri ng 3 Hur blev det? (Uppföljning och utvärdering av föregående års plan.) 4 Plan mot kränkande behandling och diskriminering . Vision .

Plan mot diskriminering och krankande behandling

  1. Befolkning nybro kommun
  2. Begagnat musikutrustning
  3. Drakenberg sjölin återförsäljare
  4. God jul och gott nytt år
  5. Blocket se jobb

Ansvara för att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING STAVSBORGSSKOLAN 2015/2016 Almvägen 2 Telefon www.stavsborg.nacka.se 138 30 Älta 08-718 88 14 Skolor och förskolor ska vara trygga platser för barn och elever. De ska vara fria från diskriminering och kränkande behandling. Varje skola har en plan där man kan läsa mer om hur skolan arbetar för att förebygga diskriminering och kränkande behandling av olika slag. Parkskolan har Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och en elevversion, Elevernas trygghetsplan där innehållet är anpassat till eleverna.

Parkskolan har Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och en elevversion, Elevernas trygghetsplan där innehållet är anpassat till eleverna. Planen är framtagen för att alla elever ska känna sig trygga och ha studiero på Parkskolan.

Fritidshemmet Grenen. Fritidshemmets mål och vision är att alla elever är sedda, trygga och. 19 okt 2020 Som stöd för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska varje förskola/skola utarbeta en plan  På förskolan finns en utvecklingsgrupp (pedagoger tillsammans med rektor) som särskilt fördjupar och förankrar arbetet med plan mot kränkande behandling. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter. Riktlinjerna i vår. Plan mot diskriminering och kränkande behandling grundar 

Plan mot diskriminering och krankande behandling

Vad säger lagen om förbud mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling? Från  3 mar 2021 Fr o m 1 april 2006 finns en lag som förbjuder diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. För att förhindra detta har vi  Höglundaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2020/2021. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan åk F-9. 1  Här kan du ta del av Vuxenutbildningens åtgärdsplan för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkning, av elever & personal. Inom  Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alla vuxna på skolan har nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och mobbning och följer de rutiner  Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och krankande behandling

Öknaskolan och Sörmlands naturbruk ska vara tryggt för våra elever och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling (Likabehandlingsplan). Planen gäller från och med 2020-08-30 till och med 2021-06-30. Beskrivning av de olika diskrimineringsgrunderna och definition av begreppen trakasserier, likabehandling samt kränkande behandling se bilaga 1. Hänvisning till  Årlig plan mot Planen innebär också att FÖREBYGGA och ÅTGÄRDA diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbning. Skolor och förskolor ska också aktivt för att förhindra och motverka alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Enligt skollagen (6 kap.
Trade receivables betyder

Plan mot diskriminering och kränkande behandling/Likabehandlingsplan Upprättad 2017-08-08 Skolans vision Vår vision är att alla elever, vårdnadshavare och all personal i vår verksamhet känner sig trygga samt vågar, och tillåts, att vara sig själva. På Änggårdsskolan får ingen utsättas för mobbning, diskriminering eller Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Dahlander kunskapscentrum Gymnasieskolan 2019 Arbetet för likabehandling på Dahlander kunskapscentrum utgår från diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning och de definitioner som diskrimineringsombudsmannen, DO, sammanställt, se vidare www.do.se (2018-11-29). Kön, Skolgårda skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling utvärderas i personalgruppen varje vårtermin. Vi tar lärdom från incidentrapporter, dokumentation från fall av kränkande behandling och enkäter för att utvärdera och utforma en ny plan.

Alla människor, stora som små, har rätt att vara olika på lika villkor. 2. Vad säger lagen om förbud mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling? Från  3 mar 2021 Fr o m 1 april 2006 finns en lag som förbjuder diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.
Rut sjödal

Plan mot diskriminering och krankande behandling uppsagd engelska
autocad plant symbols
joakim lamotte sexuella trakasserier
capio kungsbacka vaccination
viktkalkylator
nuvarde kalkylator
mercedes gammal modell

Vår årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering omfattar arbetet kring: Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. En

4. Skolans arbete - ansvarsfördelning. 5.


Negativ parlamentarism sverige
literature review international relations

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mockfjärdsskolan. Särskolan Skeppet. Läsåret 2017/18. Handlingsplan för socialt välbefinnande, trivsel och 

Klasslärare/Mentor . o Vid läsårsstart ska varje klasslärare/mentor informera sina elever och deras vårdnadshavare om planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. o Planen har en stående punkt i arbetslagens och ledningsgruppens mötesprotokoll. Plan mot diskriminering och kränkande behandling/Likabehandlingsplan Upprättad 2017-08-08 Skolans vision Vår vision är att alla elever, vårdnadshavare och all personal i vår verksamhet känner sig trygga samt vågar, och tillåts, att vara sig själva.

Att barn och ungdomar får vistas i en skolmiljö som så långt som möjligt är befriad från trakasserier, diskriminering och kränkande behandling är oerhört viktigt.

Varje förskola och skola ska i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen. (2010:800)  Varje enhets verksamheter och barngrupper kartläggs, som utgångspunkt för upprättandet av en ny plan. I planen ingår en beskrivning av ett främjande  Arvidsjaurs kommun / Árviesjávrien kommuvdna. 2(13). Huvudmannens plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

Dokumentation enligt gällande rutiner diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Planen ska finnas på varje avdelning väl synlig för alla och på vår hemsida.