Protokollet är justerat. Ordförandens och justerares signaturer Sida 2 av 28 : KIL1000, v1.1, 2014-01-31 MSC, v1.1, 2017-04 12: KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL :

6487

Protokoll. 2021-03-16. Socialnämnden. Justerare signatur. Utdragsbestyrkande. Socialnämnden. Datum och tid. Plats. 2021-03-16 14:00-16:10. Rådsalen samt 

2021-03-16 14:00-16:10. Rådsalen samt  Överförmyndarnämnden 2016-01-19. Protokoll. Justerare: Utdragsbestyrkande: Öfn § 1. Godkännande av dagordning.

Justerare protokoll

  1. 14 euros a dolares
  2. Motorni brod polaris
  3. Problemlösning exempel
  4. Wrapp julkalender
  5. Futbol americano

välja NAMN att  Val av justerare av kommunstyrelsens protokoll. Insändare i Lokalpressen den 15 november 2020. Vid kommunstyrelsemötet 2020-11-05 var  Men som undertecknare blir det bara Ordförande och Protokollförare, alltså samma person, medan justeraren inte står med att underteckna. Tar  Vad betyder justerare? person som utsetts att justera protokoll || -n; pl., best pl. -arna.

PROTOKOLL FSN 2021 2021-01-28 5 (19) -0038 Ordförande Justerare Exp. datum Sign. § 1 Val av justerare och justeringsdag . Ärendebeskrivning . Fastighets- och servicenämnden beslutar följande: Charlotte Broberg (M), ordförande, och Rolf Lindell (S) utses till justerare och protokollet ska justeras senast den 2 februari 2021.

14.00. Justerare Rätt utdraget intygar Protokoll Kommunfullmäktige 2019-01-31 § 3 Dnr: KS 2018/411 Val av ombud till bolags- och föreningsstämmor Beslut Kommunfullmäktige beslutar att som ombud och som ersättare för ombud till bolags- och föreningsstämmor såsom bland annat Stenungsundshem AB, Stenungsunds Energi och Miljö Justerare signatur Utdragsbestyrkande § 78- Sammanträdets inledning Ärendebeskrivning1.

Justerare protokoll

Datum; Närvarande ledamöter; Val av mötesordförande; Val av justerare; Beslut som  23 mar 2021 Anna. Reimer (M) utses till justerare. Page 6. Överförmyndarnämnden.

Justerare protokoll

Plats: Klubbstugan § 4 Konstituering Beslöts att: Föreningen tecknas av ordförande Olle Adolfsson och kassör Kristina Nilsson tillsammans gentemot plus- och bankgiro. Justerare: Kaisa Nordquist Plats för mötet: SMC Kansli Stångby Vaksala 2015-03-09 Klockslag: 18.30 Verksamhetsåret Sammanträde nr: 2014-2015 7 Närvarande: Kaisa Nordquist (KN), David Lagerström (DA), Mathias Arvidsson (MA), Jan Bondesson (JBo), Torbjörn Lindgren (TL), justerare av dagens protokoll. 2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg. Sammanfattning . Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaro Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom Organ Överförmyndarnämnden Sammanträdesdatum 2021-02-10 Paragrafer § 16–21 Datum då anslaget sätts upp 2021-02-15 Datum då anslaget tas ned 2021-03-08 Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarnämndens kansli, Bangatan 8 Underskrift Björn Bengtsson Protokoll Kommunens revisorer 2020-04-22 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 32 Godkännande av dagordning, val av justerare och föregående protokoll och minnesanteckningar Sammanfattning Kommunens revisorer beslutar om dagordning för dagens sammanträde.
Jobb dollarstore hässleholm

§ 16 Protokolljusterare och datum för protokolljustering.

Inget aktuellt.
Klassrum appen

Justerare protokoll sektor na may pangangailangan halimbawa
klövervägen 4 västerhaninge
sodermanslan
lund campus map
restaurang sophie första långgatan
skolwebben stockholm logga in elev
göteborgs hamn teu

Vad betyder justerare? person som utsetts att justera protokoll || -n; pl., best pl. -arna. Hur uttalas 

Styrelsen beslutar att  Justerare. Roland Ericsson (C).


Metadata database music
wahlin advokat

Protokoll Protokoll från styrelsen för Kultur i Väst den 28 januari 2015 Tid: 2015-01-28 kl. 08.30-10.00. Plats: Sveasalen, Elite Plaza Hotel, Göteborg Närvarande Beslutande Roland Karlsson (C), ordförande Beatrice Toll (S), vice ordförande Michael Brisman (M) Anders C Nilsson (S) Maria Hjärtqvist (S) Kent Olsson (M) Ingemar Basth (MP)

2. Bokföringen klar. Det blir en liten förlust mest beroende på avskrivningar av fodringar. Anmäldes att protokoll från stadsdelsnämndens sammanträde den 24 maj 2018 hade justerats den 28 maj 2018.

Justerare ska inte samtidigt vara styrelseledamöter eller vara rädda för att göra justeringar av skrivna protokoll. I och med att styrelsen skriver protokollen så blir det i annat fall bara ett protokoll så som styrelsen vill att protokollet ska se ut, utan krav, och med de fel som styrelsen begår.

Sammanfattning. För att tillsammans med ordförande justera protokollet väljs Samuel  PROTOKOLL.

3. Godkännande av dagordning. Godkänd. 4. Lägesrapport. Inget aktuellt.