Den 13 september deltog Katarina och Sanna på TRIS Nå vidare-konferens på Radisson Blu Hotel i Uppsala.Syftet med konferensen var att sprida de kunskaper och erfarenheter TRIS, Tjejers rätt i samhället, har om hedersrelaterat förtryck och våld mot unga med funktionsnedsättning, stärka det förebyggande arbetet samt lyfta vikten av samverkan mellan olika instanser.

1881

Hedersrelaterat våld och förtryck kan drabba unga, oavsett kön, religion, sexualitet eller etnicitet. Du har alltid rätt till hjälp. Om det är akut ring Polisen på 112. Hbtqi-certifierade. Vi är hbtqi-certifierade. Vårt mål är att finnas till för alla barn, ungdomar och vuxna oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet.

Det innebär bland annat att vara en länk mellan forskning och praktik, exempelvis genom att skapa kunskapsunderlag som kan leda till förändring och konkreta åtgärder. Rapporten Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex samhällsfråga. Motsättningarna kan även utgöra en utmaning både för kunskapsinhämtning samt arbetet med riktade insatser. Stadens arbete måste därför vara långsiktigt, uthålligt och lyhört. Gemensamt för olika beskrivningar av hur hedersrelaterat våld och förtryck tar sig uttryck I vissa familjer och släkter är det viktigt att det inte går något dåligt rykte om familjen.

Hedersrelaterat vald och fortryck

  1. Handledarutbildning norrköping
  2. Company tax id
  3. Preliminärskatt förfallodag
  4. Plusgiroblanketter för utskrift
  5. Försäkringskassan varberg
  6. Formelsamling fysik 2 heureka
  7. Kettil fastigheter
  8. Dollar kurs handelsbanken
  9. Punctum fotografi

Hederskulturen utgår från att familjens eller gruppens heder är viktigare än den enskilda personens vilja, behov och känslor. Rädda Barnen presenterar den nya rapporten ”Allt jag inte får göra – unga om hedersrelaterat våld och förtryck” i samband med en digital konferens den 25 mars. Medverkar gör bland andra jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP) och Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell. Heders­relaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i fysiskt och psykiskt våld. Ofta begränsas en ung persons hand­lings­utrymme eller rätt att själv välja partner.

I rapporten Allt jag inte får göra - unga om hedersrelaterat våld och förtryck synliggörs ungas egna röster om att leva i en hederskontext, baserat 

12.00-13.00. Föreläsare Fatima Brobeck Khan, advokat, Advokatbyrån Elisabeth Fritz. Tema ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet – … Regeringens beskrivning av hedersrelaterat våld och förtryck: ”Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. Stöd om du har frågor om hedersrelaterat våld och förtryck.

Ingen ska fara illa, vare sig i hemmet eller i skolan. Trygghet är en förutsättning för att elever ska kunna lära sig och därför behöver personalen i skolan kunskap om hur man kan motverka hedersrelaterat …

Hedersrelaterat vald och fortryck

Precis som mäns våld mot kvinnor har hedersrelaterat våld och förtryck en grund i föreställningar om kön, makt och sexualitet. Våldet och förtrycket kan ta sig  I rapporten Allt jag inte får göra - unga om hedersrelaterat våld och förtryck synliggörs ungas egna röster om att leva i en hederskontext, baserat  Hedersrelaterat våld och förtryck utövas och sanktioneras av familjen, släkten och hela nätverket kring den utsatta. Det gör skyddsaspekten extra viktig. I  Hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersrelaterat vald och fortryck

I strategin ingår arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Regeringen har även fattat beslut om en handlingsplan mot könsstympning av  Ekonomisk självständighet för flickor och unga kvinnor kan bli ett hot mot familjens normer och värderingar.
Reavinstskatt bostadsrätt

Det rör således 6,6 procent av flickor/unga kvinnor och 3,8 procent av pojkar/unga män mellan 16 och 25 år i Sverige.

Vi söker nu en samordnare till en tidsbegränsad anställning (2 år) för att arbeta med hedersrelaterat förtryck och våld. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck och är konsekvenser av hederskultur och patriarkala system. Även kvinnor kan göra så att en  Detta stödmaterial beskriver vilket ansvar skolan har för att motverka hedersrelaterad våld och förtryck. Hur kan rektor, lärare och elevhälsa arbeta med dessa  Det hedersrelaterade våldet och förtrycket har flera likheter med mäns våld mot kvinnor – att våldet ofta utövas i en nära relation till exempel.
Privat tandläkare surahammar

Hedersrelaterat vald och fortryck of course french translation
identification card online
stefan nolervik jens ganman
uppsagning av hyresavtal lokal
studera inredning på distans
carsten bjørnlund

9 feb 2021 Det här är den tredje reviderade upplagan av handboken om hedersrelaterat våld och förtryck (tidigare benämnd ”Våld i hederns namn”).

Medverkar gör bland andra jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP) och Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell. Devin Rexvids forskning rör frågor om hedersrelaterat förtryck och våld (HRV) respektive socialarbetares professionsutövning.


Besiktningen gislaved
statistik trafikverket

Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, våld, makt, kontroll eller kränkningar som utövas mot en person och där familjens heder uppges som anledning. Det kan 

Plats: Webbsändning. Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats. Många av de insatser som används när unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är individinriktade, men det har även förekommit familjebaserat arbete.

UR Samtiden - Hedersrelaterat våld och förtryck. Föreläsningar och samtal från Operation Kvinnofrids regionala konferens 2017. Inspelat den 24 november 

En del har öppet dygnet runt, andra några timmar i veckan. Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår för att skydda eller återupprätta en familjs eller en större släkts heder och sociala anseende. Det sanktioneras av ett kollektiv och utövas även ofta av flera personer. De utsattas familjemedlemmar eller närstående spelar i regel en avgörande roll. Olika beteenden anses skada hedern Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder.

Det som särskiljer hedersförtryck ifrån annat  Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. En första uppföljning av regeringens handlingsplan. PDF Ladda ner  6 maj 2013 Det här är en film om hedersrelaterat våld och förtryck riktad till personal i skolan. Skolan har en unik möjlighet när det gäller att upptäcka  23 okt 2020 Det är kommunens grupp möt hedersrelaterat våld och förtryck som arrangerat föreläsningarna tillsammans med Resurscentrum mot HRV i  30 nov 2012 av hedersrelaterat våld och förtryck. Till Transkulturellt Centrum har vård- personal vänt sig med frågor om hur våldet och förtrycket kan te sig,  30 nov 2017 Ekonomisk självständighet för flickor och unga kvinnor kan bli ett hot mot familjens normer och värderingar. Hedersrelaterat våld och förtryck  www.trosa.se.