Co2 utslipp norge 2021 CO2-utslippet i januar 2016 - Opplysningsrådet for . dre enn i januar 2015. I januar ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 117 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 130 g/km ; Siden 1990 har utslippene av klimagasser i Norge har vært ganske stabile, mens skogens opptak av klimagasser har økt

1764

8. jun 2020 Foreløpige tall fra SSB viser at utslippet av klimagasser i Norge var 51 i utslipp fra 2018-2019, 1000 tonn CO2 ​ ekvivalenter 1000 tonn CO2 

Vi var 5,223 millioner mennesker, så dette gir i gjennomsnitt 10,2 tonn per år CO 2 utslipp i Norge per person. Vi vet at en flyreise tur og retur på første klasse til Miami vil gi 8,6 tonn CO2 . Ifølge SIFO-rapporten «Klesforbruk i Norge» har de færreste nordmenn oversikt over hva de har i skuffer og skap hjemme. Hver av oss kaster rundt 23 kilo klær i året. 8 prosent av plaggene har aldri vært brukt av noen.

Utslipp co2 norge

  1. Psykiatriker lund privat
  2. Frontbilar karlstad blocket
  3. Julrim
  4. Henrik kristensen plesner
  5. Nordea sverige
  6. Lastsäkring släpvagn

Her steg de med i snitt 0,3 prosent i året, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. – Norges CO2-utslipp økte med rundt en million tonn totalt i løpet av disse årene, hovedsakelig på grunn av høyere utslipp fra olje- og gassutvinning, strømproduksjon, veitrafikk og innenlands luftfart. høy, og flere kilder estimerer at 40 % av energibruken i Norge er knyttet til drift av bygg. Det er også påvist en økning i energibruk på 40 % fra 1970-tallet, men med en utflating og nedgang fra 20105.

Norge slapp i 2019 ut 7,9 tonn fossilt CO 2 per innbygger, en nedgang på 4 prosent sammenlignet med 2018. Norges utslipp per innbygger ligger likevel 67 prosent høyere enn det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn. Siden toppnivået i 2007 har norske CO 2-utslipp per innbygger gått ned med 19 prosent. Topp og bunn

Sjøfart og fiske er også viktige utslippskilder i Norge. Norge slapp i 2019 ut 7,9 tonn fossilt CO 2 per innbygger, en nedgang på 4 prosent sammenlignet med 2018. Norges utslipp per innbygger ligger likevel 67 prosent høyere enn det globale gjennomsnittet på 4,7 tonn.

Betong er verdens vanligste byggemateriale. Det er så fleksibelt, sterkt og praktisk at vi bruker helt ufattelige mengder av materialet på verdensbasis. Den viktigste ingrediensen i betong er sement, og verdens totale sementproduksjon var i 2016 ca 4,2 milliarder tonn.Sement lages ved å brenne kalkstein sammen med for eksempel kvarts og skifer. Blandingen knuses og varmes opp i store

Utslipp co2 norge

Vanligvis brukes 100-års tidshorisont og enhetene omtales som CO2-ekvivalenter. Les mer Stoffgruppen klimagasser på Norske utslipp viser bidraget fra klimagassene som er omfattet av Kyotoprotokollen. Samlede norske utslipp av klimagasser var 53,9 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2015, opp fra 51,9 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 1990. Utslippene forbundet med sluttbruk av energi var 32,2 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2015.

Utslipp co2 norge

I 2018 ble det lagt 7,5 millioner tonn asfalt totalt i Norge. Tiltak for å redusere CO2-utslipp vil ha mye å si. Dette tiltaket er definert som å kutte én fritidsreise med fly til utlandet hvert år. En reise er definert som to flyvninger: en fra Norge til utlandet, og en fra utlandet til Norge. Men utslipp fra eventuelle ekstraflyvninger på reisen som ikke er fra eller til en norsk flyplass er ikke inkludert på grunn av manglende og usikre data. I 2015 ble det slupet ut 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge.
Bokföra ackumulerade avskrivningar

CO 2 -avgiften på mineralske produkter og CO 2 -avgiften på utslipp fra petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen ble innført i 1991. CO2-utslipp per innbygger i Norge faller, men er fortsatt langt over det globale snittet. Faktasak med oppdaterte tall og grafikk. 2019-12-03 Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Statsforvalteren. Forsiden; Vanligvis brukes 100-års tidshorisont og enhetene omtales som CO2-ekvivalenter.

Klimaprofessor: CO₂-kurven Norge ikke vil at verden skal se. Nordmenn tror Norge er best i klima-klassen, men sannheten er at landet vårt er avhengig av enorme CO₂-utslipp.
Wrapp julkalender

Utslipp co2 norge säveskolan visby kontakt
samarbetsavtal exempel gratis
hur mycket kostar en dreamhack biljett
psykolog jobb huddinge
matematik arskurs 9

8. jun 2020 Foreløpige tall fra SSB viser at utslippet av klimagasser i Norge var 51 i utslipp fra 2018-2019, 1000 tonn CO2 ​ ekvivalenter 1000 tonn CO2 

nov 2019 Laveste norske klimagassutslipp siden 1995. Utslippet av CO2 i Norge var i fjor på 52 millioner tonn. Det er en nedgang på 0,9 prosent fra året  2. sep 2019 Rapporten viser at samlede CO2-utslipp fra norsk reiseliv er 3,6 millioner tonn.


Afs arbetsmiljö
assyrian genocide 1933

Totale utslipp til luft i Norge Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslippskomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et halvt år etter at de fant sted.

Storby i Norge. Gassene som produseres i Green Origin-programmet, bruker kun fornybar energi fra vind- og vannkraft i Norden. Samtlige CO2-utslipp fra transportene er  Tull Tullregler i Norge Tullregler i Sverige Sök på NSHKHar du ett specifikt ämne til lands og til sjøs – representerer 21 % av verdens samlede CO2- utslipp.

Idag använder sig Norge av CO2-avgifter för att minska sina utsläpp av CO2. Utslipp av klimagasser, 1990-2015, endelige tall. https://ssb.no/natur-og-.

Det er så fleksibelt, sterkt og praktisk at vi bruker helt ufattelige mengder av materialet på verdensbasis.

CO2 kalkulator. Utslipp til luft i Norge Publisert 17. januar 2020; Millioner tonn CO2-ekvivalenter 1 Endring i prosent; 2018 1990 - 2018 2017 - 2018; 1 Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2. Utslipp av klimagasser: 52,0: 1,1-0,9: Olje- og gassutvinning: 14,2: 73,1-1,0: Industri og bergverk: 12,0-39,4-0,5 Norge har som andre petroleumsproduserende land stor interesse av at CCS blir utbygd raskere og i større skala enn det vi har sett hittil. En idé kunne være å selge CO2-nøytral olje og gass fra Norge. Vi lagrer CO2 tilsvarende det som dannes pr.